X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Weź udział w szkoleniu „Obowiązki informacyjne spółek publicznych w praktyce” (25 października)

Opublikowano: 2017-01-01 13:29:25

25 października w Warszawie odbędzie się szkolenie dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych. StockWatch.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji bardzo intensywnego warsztatu poświęconego realizacji obowiązków informacyjnych spółek giełdowych notowanych zarówno na rynku głównym jak i NewConnect. Program obejmie ramy prawne a także elementy płynące z praktyki prowadzenia relacji inwestorskich. Z udziału skorzystają i osoby decyzyjne: zarządy spółek, których zadanie to organizacja obiegu informacji i wszelkich innych działań prowadzących do minimalizacji ryzyka związanego z obowiązkami informacyjnymi spółki giełdowej jak również osoby odpowiedzialne za wypełnianie tych obowiązków.

Prowadzącej warsztat, Agnieszki Gontarek nikomu na rynku kapitałowym nie trzeba przedstawiać. To ekspertka z ogromną wiedzą i doświadczeniem, którym podzieli się z uczestnikami warsztatu. A przy tym posiadająca dar przekazywania nawet najtrudniejszego materiału w sposób przystępny i zrozumiały dla uczestników. Osoby uczestniczące w pierwszej edycji tego warsztatu, który odbył się w lipcu br w przeważającej większości ocenili go na same szóstki (sporadycznie w ankietach pojawiły się piątki!).

Z pewnością interesującą dla Państwa propozycją będzie również udział w warsztacie dotyczącym dobrych praktyk spółek notowanych, który odbędzie się następnego dnia, 26-go października (>> szczegóły tutaj), dlatego osoby chcące wziąć udział w obu tych warsztatach prosimy o kontakt – przygotowaliśmy specjalną ofertę!

Formularz zapisu do pobrania >> Tutaj

Program:

10:00 – 11:30 – SESJA 1

 • »Schemat obowiązków spółki publicznej/ spółki giełdowej/ spółki z ASO. Źródła prawa, terminy, sposób realizacji.
 • »ESPI i EBI. Funkcje, funkcjonalności, zasady korzystania. OAM.
 • »Raporty bieżące. Podstawy ich sporządzania. Raporty bieżące a „raporty poufne”.
 • »Nowe regulacje unijne i ich wpływ na obowiązki informacyjne spółek.

11:30 – 11:45 – przerwa na kawę

11:45 – 13:15 – SESJA 2

 • »Informacja poufna w reżimie MAR. Definicja, przykłady.
 • »Raporty bieżące a raporty „poufne”
 • »Opóźnianie informacji poufnej w reżimie MAR.
 • »Zasady prowadzenia list dostępu do informacji poufnej.
 • »Uprawnione udostępnianie informacji poufnej.
 • »Czy MAR spowodował rewolucję w dotychczasowych definicjach i zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych? Podobieństwa i różnice, możliwe pułapki.

13:15 – 14:00 – przerwa na obiad

14:00 – 15:30 – SESJA 3

 • »Okresy zamknięte. Zasady przestrzegania, procedury wewnętrzne. Deklarowane i faktyczne terminy publikacji a naruszenie okresu zamkniętego.
 • »Obowiązki „pierwotnych insiderów” – raportowanie o transakcjach przez osoby pełniące określone funkcje oraz przez osoby blisko związane. Obowiązki emitenta związane z raportowaniem o transakcjach pierwotnych insiderów.
 • »Obowiązki znaczących akcjonariuszy, obowiązki emitenta z tym związane.
 • »Raporty okresowe: terminy, podstawowe zasady sporządzania.

15:30 – 15:45 – przerwa na kawę

15:45 – 17:00 – SESJA 4

 • »Osobiste obowiązki członków organów spółki i innych osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych. Jak radzić sobie w spółce i grupie kapitałowej? Jak skutecznie minimalizować ryzyko?
 • »Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków informacyjnych. Źródła, wysokość, zasady nakładania kar.
 • »„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. Obowiązki informacyjne, zasady sporządzania raportów, wyjaśnienie najczęstszych wątpliwości.

Agnieszka Gontarek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance. Od blisko 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przewodniczy Radzie Autoryzowanych Doradców. Były członek Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016). W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie m.in. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu. Prezes Zarządu w BondSpot S.A.

Warunki udziału:

Koszt udziału:

 • »Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT
 • »Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały, certyfikat i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres lukasz.konopko@stockwatch.pl skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (>> Do pobrania tutaj) oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres lukasz.konopko@stockwatch.pl. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities Katarzyna Łasak; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku