X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Ratingi i upadłości

 • wczoraj

  S&P umieścił ratingi GetBack na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

 • Rating GetBacku ugrzązł na śmieciowym poziomie

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce GetBack z poziomu BB do B+. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

 • 16 kwietnia 2018

  Giełda zawiesiła handel akcjami i obligacjami GetBack. Jutro ciąg dalszy NWZA

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  W poniedziałek akcje windykatora w zaledwie kilkadziesiąt sekund straciły 17 proc. i zawisły na dolnych widełkach. Straty zanotowali także obligatariusze. Notowania najpłynniejszych serii na Catalyst spadły poniżej 50 proc. wartości nom. Ostatecznie giełda z uwagi na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu zawiesiła handel instrumentami GetBack do końca dnia.

 • PFR i PKO BP dementują informację o negocjacjach z GetBack nt. finansowania

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PKO BP nie prowadziły i nie prowadzą żadnych negocjacji ze spółką GetBack. PFR złożył też zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

 • Burza wokół GetBack. Quercus nie dostał pieniędzy za obligacje, a PFR i PKO BP dementują rewelacje dot. rzekomego finansowania

  Opublikowano:

  Omawiane walory: , ,

  GetBack znów znalazł się w ogniu krytyki. W poniedziałek rano windykator pochwalił się, że prowadzi rozmowy z PFR i PKO BP w sprawie finansowania, jednak oba podmioty błyskawicznie zareagowały dementując te doniesienia. Na dodatek spółka przemilczała kwestię niewykupionych obligacji Quercusa.

 • 13 kwietnia 2018

  19 kwietnia akcje Kerdosu znikną z GPW

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia.

 • 11 kwietnia 2018

  Action zakłada, że łączna suma na zaspokojenie wierzycieli sięgnie 200 mln zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Action w restrukturyzacji potwierdza, że projektowany podział wierzycieli na grupy interesów zakłada przyjęcie kwoty 200 mln zł jako łącznej sumy przeznaczonej na ich zaspokojenie w wyniku zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym.

 • 09 kwietnia 2018

  EuroRating potwierdził rating kredytowy GetBacku na poziomie BB

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Agencja ratingowa EuroRating potwierdziła rating kredytowy nadany spółce GetBack na poziomie BB oraz utrzymała stabilną perspektywę tego ratingu.

 • 04 kwietnia 2018

  Action będzie negocjować warunki układu z wierzycielami

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu.

 • 27 marca 2018

  Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Zarząd Próchnika wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age.  

 • 19 marca 2018

  CD Projekt z ratingiem BBB i perspektywą stabilną od EuroRating

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Agencja ratingowa EuroRating nadała producentowi gier wideo niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

 • 06 marca 2018

  S&P Global Ratings: Innowacje, zrównoważony rozwój i demografia to 3 słabe punkty polskiej gospodarki

  Opublikowano:

  Polska gospodarka rozwija się najszybciej od sześciu lat. Korzystne są także perspektywy na najbliższe kwartały, bo gospodarka globalna, a zwłaszcza istotna dla Polski strefa euro, wydaje się zapominać o kryzysie. Według przedstawicieli agencji S&P Global Ratings w Polsce istnieje jednak kilka zagrożeń, którym należy przeciwdziałać już dziś. Wśród nich największe są wyzwania związane z innowacyjnością, zrównoważonym rozwojem i demografią.

 • 27 lutego 2018

  Ernst&Young sygnalizuje poważne zastrzeżenia do raportu rocznego PBG

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Audytor w piśmie do Komisji Nadzoru Audytowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego nie wyklucza odmowy wydania opinii z badania sprawozdań finansowych PBG, wydanie negatywnej opinii lub opinii z zastrzeżeniami.

 • 21 lutego 2018

  Prairie Mining będzie wydobywać węgiel koksujący w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Prairie Mining Limited ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu, podała spółka. 

 • 19 lutego 2018

  S&P podniósł perspektywę ratingu GetBack do pozytywnej, podtrzymał ocenę B

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingu GetBack do "pozytywnej" ze "stabilnej", podała agencja. Jednocześnie potwierdziła rating krótkoterminowy i długoterminowy na poziomie B. 

 • 16 lutego 2018

  Sąd znów rozkłada ręce w kwestii upadłości Hawe

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wnioski Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. o ogłoszenie upadłości Hawe. To kolejna już próba ze strony wierzycieli. W ubiegłym roku sąd umorzył postępowanie ze względu na fakt, że spółka nie posiada środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego.

 • Selvita z popytem na wszystkie akcje po cenie maksymalnej

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Spółka biotechnologiczna pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej - 61 zł - co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł.

 • 08 lutego 2018

  Kryzys w energetyce wiatrowej. Przez niekorzystne zmiany w prawie 70 proc. instalacji notuje straty

  Opublikowano:

  Z początkiem stycznia 2018 roku doszło do pierwszego od lat bankructwa farmy wiatrowej w Polsce. Sytuacja energetyki wiatrowej jest bardzo zła, głównie ze względu na drastyczny spadek cen zielonych certyfikatów i dodatkowy podatek, nałożony w ramach tzw. ustawy antywiatrakowej. Obecna sytuacja w OZE to przestroga dla prywatnych inwestorów, którzy przez ostatnie lata borykali się z niestabilnością polskiego prawa.

 • 05 lutego 2018

  Agencja Fitch obniżyła ratingi Getin Noble Banku

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Agencja Fitch Ratings obniżyła ratingi Getin Noble Banku: długookresowy (long-term IDR) z BB- na B+, długookresowy w skali krajowej (national long-term rating) z BBB-(pol) na BB+(pol) oraz ocenę indywidualną VR (viability rating) z bb- na b+, podał bank. Perspektywa ratingów jest stabilna.

 • 31 stycznia 2018

  Czym jest ryzyko w przypadku inwestycji w obligacje korporacyjne?

  Opublikowano:

  Inwestycja w obligacje wiąże się z ryzykiem. W skrajnych wypadkach zdarza się nawet, że prowadzi do utraty całego kapitału. Temat ryzyka związanego z niewypłacalnością emitentów papierów dłużnych specjalnie dla StockWatch.pl omówił Michał Mordel, analityk Domu Maklerskiego Michael/Ström.

 • 26 stycznia 2018

  Agencja Fitch przyznała GetBack rating długoterminowy B+ z perspektywą stabilną

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Fitch Ratings przyznał długoterminowy rating spółce GetBack na poziomie B+, z perspektywą stabilną. To trzecia agencja ratingowa, która oceniła wiarygodność kredytową spółki. W ugiegłym roku GetBack poddał się ocenom ratingowym EuroRating i Standard&Poor’s. 

 • 22 stycznia 2018

  Sąd ogłosił upadłość LZMO. Majątkiem zajmie się syndyk

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  LZMO od minionego piątku oficjalnie jest bankrutem. Obligatariuszom pozostaje oczekiwanie na sprzedaż przez syndyka zabezpieczenia, czyli działki ze złożami iłów, która w momencie emisji miała kosztować 12 mln zł.

 • wczoraj

  Mandat będzie można opłacić w radiowozie kartą lub BLIKiem od lutego

  Opublikowano:

  Od przyszłego miesiąca w każdym radiowozie patrolu drogowego za mandat będzie można zapłacić kartą płatniczą lub BLIKiem. Obecnie trwa wyposażanie radiowozów Policji w terminale płatnicze POS, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). To element programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz KIR.

 • 29 grudnia 2017

  Restrukturyzacja coraz częściej zastępuje upadłość

  Opublikowano:

  Rośnie liczba upadłości, które kończą się zawarciem układu. Do końca września restrukturyzacje stanowiły 37 proc. wszystkich postępowań w firmach borykających się z trudną sytuacją finansową, podczas gdy rok temu było to 23 proc. Po dwóch latach obowiązywania ustawy eksperci wskazują jej liczne zalety, ale również wady. Rozpatrywanie spraw trwa znacznie dłużej, niż przewiduje ustawa. Ze względu na dużą liczbę upadłości konsumenckich sądy nie nadążają z rozpatrywaniem spraw przedsiębiorców.

 • 22 grudnia 2017

  Fachowcy.pl Ventures złożyła wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Fachowcy.pl Ventures złożyła do sądu rejonowego w Warszawie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

 • 15 grudnia 2017

  Moody’s obniżył rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3, perspektywa negatywna

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Moody's Investors Service obniżył długookresowy rating depozytów Getin Noble Banku do Ba3 z Ba2, długookresową ocenę ryzyka kontrahenta do Ba2 (cr) z Ba1 (cr), ocenę indywidualną do b2 z b1 i skorygowaną ocenę indywidualną do b2 z b1. Perspektywa ratingów pozostaje negatywna.

 • 06 grudnia 2017

  S&P wycofał rating BB- Ciechu na prośbę spółki

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  S&P Global Ratings podtrzymał długoterminowy rating korporacyjny Ciechu na poziomie BB-, a następnie wycofał rating na prośbę spółki, podała agencja.

 • 04 grudnia 2017

  Zbigniew Jakubas sprzedaje pakiet akcji Netii za ok. 640 mln zł

  Opublikowano:

  Omawiane walory: ,

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii od Mennicy Polskiej i FIP 11 FIZAN, podmiotów kontrolowanych przez Zbigniewa Jakubasa za łączną kwotę 638,8 mln zł. Docelowo giełdowy gigant chce ogłosić wezwanie i osiągnąć nie więcej niż 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii.

 • 01 grudnia 2017

  EuroRating podniósł rating JSW do B+, perspektywa stabilna

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła o jeden stopień rating kredytowy nadany Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z poziomu B do B+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

 • 30 listopada 2017

  Bumech miał blisko 8 mln zł straty netto w III kwartale 2017 r.

  Opublikowano:

  Omawiane walory:

  Bumech odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej. W czwartek notowania spółki spadają o 9 proc. i pogłębiają historyczne minima.


Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku