X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Portfel StockWatch.pl: Cztery Fazy Rynku

at

>> Przejdź do swojego profilu i dokonaj zakupu subskrypcji w jednym z trzech wariantów cenowych i czasowych

Celem portfela StockWatch.pl jest edukacja inwestorów w zakresie budowania i praktycznego wykorzystania strategii inwestycyjnych. Projekt zaczynamy z jednym portfelem, którego założenia i wyniki są już znane użytkownikom portalu. Prowadzącym jest Wojciech Kręcki znany na forum pod loginem Wojetek. Swoje wcześniejsze inwestycje i sukcesy opisywał w dziale Indywidualnych kronik giełdowych. W ramach płatnej subskrypcji kontynuujemy prowadzenie portfela według sprawdzonej i skutecznej strategii.

Od dnia 12.06.2017 możliwość śledzenia portfela otwartego na początku 2016 r. dostępna jest w ramach płatnej subskrypcji. Wynik portfela za cały 2017 r. to 29,64%.

Ceny:

3 mies. – 89 zł  //  6 mies. – 149 zł  //  12 mies. – 229 zł 

>> Przejdź do swojego profilu i zamów subskrypcję w jednym z trzech wariantów cenowych i czasowych

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów indywidualnych, którzy nie mają przynajmniej jednego z wymienionych elementów: czasu, pieniędzy, wiedzy na temat inwestycji lub praktycznego doświadczenia. Proponujemy:

  • nasz czas – Codziennie poświęcamy wiele godzin na analizę wykresów i poszukiwanie okazji do zajęcia pozycji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku. Poinformujemy Cię mailem o wygenerowaniu sygnału i co tydzień podsumujemy aktualną sytuację rynkową i stan portfela.
  • nasze pieniądze – Inwestujemy 20 tys. zł na realnym rachunku, uwzględniając prowizje maklerskie, realne rynkowe ceny kupna i sprzedaży, czy płynność akcji. To nie jest oderwany od rzeczywistości modelowy portfel. 
  • naszą wiedzę – Prowadzący jest inwestorem z udokumentowaną historią zysków, który na przykładzie swojej strategii pokaże Wam jak generować i weryfikować poprawność sygnałów, zarządzać ryzykiem portfela, prowadzić pozycje i zamykać we właściwym momencie, co jest często niedoceniane przez początkujących inwestorów.
  • nasze doświadczenie – Nie wystarczy przeczytać wartościowej książki znanego amerykańskiego inwestora, aby skutecznie wykorzystać wiedzę w praktyce na polskim rynku kapitałowym. Kluczowa jest znajomość mechanizmów rynkowych, dyscyplina w realizacji założeń strategii, odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji, czy filtrowanie fałszywych sygnałów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego unikniecie niemiłych niespodzianek i będziecie uczyć się na cudzych błędach.

W ramach opłaty otrzymujesz:

  • cotygodniowe biuletyny opisujące prowadzenie otwartych pozycji, aktualne wyniki oraz obserwowane walory z potencjałem do wygenerowania sygnału do zajęcia pozycji,
  • powiadomienia mailowe o nowym biuletynie, wygenerowanym sygnale lub zmianach w portfelu,
  • analizy na życzenie i wsparcie w merytoryczne w indywidualnym wykorzystaniu sygnałów,
  • zamknięte forum dyskusyjne, gdzie prowadzący będzie odpowiadał na pytania i prośby subskrybentów.

Podstawy teoretyczne

Koncepcja czterech faz rynku pochodzi z książki Tajemnice Zarabiania na Rynku Byka i Niedźwiedzia amerykańskiego inwestora Stana Weinsteina i oparta jest o obserwowaną na rynkach finansowych cykliczność. Autor opracowania wyróżnia cztery fazy, między którymi systematycznie porusza rynek oraz wiele płynnych walorów: akumulacja, dystrybucja, trend wzrostowy oraz trend spadkowy. Prawidłowa identyfikacja fazy oraz wychwycenie momentu przejścia do kolejnej pozwalają na zawieranie zyskownych transakcji kupna i sprzedaży walorów przy ograniczeniu ryzyka, niezależnie od dominującego trendu panującego na rynku.

Przykładem dla cyklu wszystkich czterech faz może być zachowanie kursu spółki Gino Rossi na polskim rynku w latach 2011-2015:

>> Przejdź do swojego profilu i zamów subskrypcję w jednym z trzech wariantów cenowych i czasowych

Akumulacja to etap, który poprzedza wzrosty, a występuje albo po trendzie spadkowym, albo jest przerwą w trendzie wzrostowym. Podczas akumulacji insiderzy rozpoczynają zwiększone zakupy waloru, powodowani niską wyceną rynkową lub wiedzą, której nie mają inni uczestnicy rynku. Papiery przechodzą z rąk drobnych lub przypadkowych inwestorów w tak zwane silne ręce, najczęściej insiderów czy też inwestorów instytucjonalnych. Podczas akumulacji na kursie waloru widzimy konsolidację czyli trend boczny.

Trend wzrostowy zaczyna się, gdy ustępuje podaż ze strony „słabych rąk”, a zaczyna przeważać popyt. Najczęściej ma wtedy miejsce dynamiczne wybicie, potwierdzone skokowym wzrostem wolumenu. W opisywanej strategii jest to najlepszy moment na zakup walorów. Wczesne dołączenie do rodzącego się trendu z reguły zapewnia bardzo korzystną relację zysku do ryzyka.

Dystrybucja po okresie wzrostów, oczywiście przerywanych okresowymi korektami, dotychczasowi posiadacze walorów zaczynają zdawać sobie sprawę z ich przewartościowania. Popyt słabnie, a podtrzymują go już tylko drobni gracze. Impet wzrostowy wyhamowuje, kurs przechodzi w trend boczny. „Silne ręce” zaczynają spieniężać swoje pozycje. W końcowej fazie dystrybucji często następuje nagłe przebicie technicznych wsparć.

Trend spadkowy to przejście z dystrybucji w trend spadkowy, jest ostatnim dobrym momentem na sprzedaż waloru. W tej fazie walory znajdują się głównie w rękach drobnych graczy oraz krótkoterminowych spekulantów liczących na odbcie. Rośnie presja podaży, która systematycznie spycha kurs coraz niżej. Dopiero gdy walor znów stanie się atrakcyjny z uwagi na niską wycenę lub fakty znane insiderom, możliwe będzie ponowne przejście do fazy akumulacji.

W portfelu „Cztery Fazy Rynku”  wykorzystywana będzie gra zgodna z trendem w oparciu o wyżej opisaną cykliczność na rynku. Otwierane będą zarówno pozycje długie (na wzrosty) jak i krótkie (na spadki). Na realnym rynku i realnych pieniądzach zostanie przedstawiony cały proces inwestycyjny, od otwarcia pozycji przez jej prawidłowe prowadzenie i zarządzanie kapitałem aż po zamknięcie w odpowiednim miejscu.


Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com