X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Mabion dostał zielone światło na emisję 4,5 mln akcji

Opublikowano: 2017-02-16 18:21:21

Omawiane walory:

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o upoważnieniu zarządu spółki do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego.

Mabion
100,00 +1,00 (+1,01%)

Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być notowane na GPW, lub innej giełdzie w Europie lub też w USA.

– Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 450.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w ramach czego: (i) podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 400.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda może nastąpić w trybie subskrypcji otwartej, gdzie akcje będą emitowane w ramach oferty publicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz notowaniem na giełdzie papierów wartościowych na terytorium Europy (co obejmuje rynek regulowany prowadzony przez GPW w Warszawie) lub Stanów Zjednoczonych oraz (ii) podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda może nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej. – czytamy w uchwale.

Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zostanie podjęta po konsultacji z radą nadzorczą, przy czym cena emisyjna za akcję nie może być niższa niż 84 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym jej ustalenie.

– Pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji spółki emitowanych przez zarząd – podano także.

Mabion SA to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Mabion)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com