X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Giełda zaostrza obowiązki emitentów obligacji na Catalyst

Opublikowano: 2014-07-10 10:10:23

Warszawska giełda wreszcie zacznie staranniej filtrować spółki chętne do wypuszczenia obligacji. Emitenci chcąc wprowadzić swoje papiery do obrotu na Catalyst muszą przygotować się na większe wydatki oraz nowe obowiązki proceduralne i informacyjne.

(Fot. Daniel Paćkowski)

(Fot. Daniel Paćkowski)

Jest szansa, że na Catalyst będzie mniej śmieciowych papierów i niepewnych emitentów. W tym tygodniu zarząd GPW zatwierdził zmiany w regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), które mają przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa rynku. Debiutujący emitenci będą mieli drożej i nieco trudniej, bo wzrosną opłaty minimalne z 1500 zł do 6000 zł oraz maksymalne z 30.000 zł do 50.000 zł, za wprowadzenie obligacji do ASO. Takie same stawki dotychczas obowiązywały na NewConnect. Celem Giełdy było zrównanie standardów obowiązujące na Catalyst ze standardami wprowadzonymi z reformą na NewConnect w 2013 r., ale tak naprawdę chodzi o to, żeby na rynek publiczny nie było tak łatwo i tanio wejść jak dotychczas. >> Zobacz także: Skończyły się żarty, Giełda gruntownie sprząta na NewConnect

Pozostałe zmiany dotyczą ustalenia minimalnej wartości emisji obligacji, które mogą być przedmiotem wprowadzenia do ASO, obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy dla emitentów emisji o niższej wartości, a także obowiązkowe sporządzenie dokumentu informacyjnego pomimo wcześniejszego oferowania obligacji na podstawie memorandum. Większość zmian wejdzie w życie od 1 września 2014 r.

Rynek obligacji za trzy miesiące będzie obchodził piąte urodziny. Mimo tak wczesnego etapu rozwoju, o potrzebie wprowadzenia zmian mówiło się od dawna. Szczególnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat niedoskonałości wieku młodzieńczego dały się we znaki inwestorom, którzy doświadczyli pierwszych upadłości i szeregu wpadek z wykupem obligacji lub wypłatą kuponu. Wszystko dlatego, że na początku istnienia Catalysta dostęp do rynku obligacji był stosunkowo łatwy. Z tej opcji chętnie korzystały m.in. spółki, które nie miały szans na pozyskanie innej formy finansowania.

W okresie rozwoju rynku, dla Giełdy ważniejsza była liczba emitentów niż ich jakość, ale ta polityka poskutkowała ogromną liczbą upadłości i niewypłacalności. Zarząd Giełdy powiedział „stop” w marcu 2013 roku, kiedy wskazując na względy bezpieczeństwa uczestników rynku odmówił spółce Upturn dopuszczenia do obrotu jej obligacji. Powodem był skąpy zakres informacji na temat finansowej kondycji spółki. Dwa miesiące później redakcja StockWatch.pl w reakcji na rosnącą falę wpadek emitentów obligacji z brakiem wykupu, wystąpiła do władz Giełdy z postulatem o wprowadzenie zmiany w regulaminie rynku Catalyst. Zgłaszana zmiana dotyczyła nałożenia na spółki dodatkowego obowiązku awizowania wypłaty kuponu lub wykupu papierów. >> Zobacz naszą propozycję: Komunikacja emitentów obligacji z rynkiem wymaga dalszej poprawy

Część z ogłoszonych właśnie zmian dotyczy właśnie obowiązków informacyjnych emitentów obligacji. W regulaminie pojawi się zapis obligujący spółki do publikacji raportu bieżącego w wypadku nieprzekazania w terminie, w całości lub w części, kwoty świadczenia z tytułu obligacji. Dzięki temu inwestorzy nie będą skazani na szukanie informacji w mediach czy wydzwanianie po spółkach w celu ustalenia przyczyn incydentu. Odpowiedni komunikat będzie musiał pojawić się w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia. Obecnie obowiązek raportowania o niewypełnieniu zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych wynika z tzw. klauzuli ogólnej. Dodatkowo wydłużono czas objęcia obowiązkami informacyjnym emitentów aż do dnia wykupu.

– Wprowadzenie szczegółowego przepisu ma na celu objęcie obowiązkiem informacyjnym sytuacji, których emitent nie przewidział, a które jednak przyniosły skutek w postaci niewykonania zobowiązań z obligacji. Obecnie obowiązki informacyjne kończą się wraz z zakończeniem obrotu obligacjami, a więc na kilka dni przed dniem ich wykupu. Nowy obowiązek informacyjny spowoduje, że obligatariusze otrzymają istotne dla nich informacje również w sytuacji, gdy powstaną one po zakończeniu obrotu danymi obligacjami na Catalyst. – tłumaczy Maciej Wewiór, rzecznik GPW.

Kolejna nowość to minimalny próg emisji wprowadzanej na Catalyst. Dotychczas emitenci obligacji mieli w tym zakresie pełną swobodę, a na rynku pojawiały się niewielkie serie. Najświeższy przykład pochodzi z końcówki czerwca. Veniti wprowadziło na Catalyst obligacje o wartości 365 tys. zł. To najmniejsza emisja w historii rynku. Próg minimalnej wartości obligacji wyznaczono na poziomie 1 mln zł (wartość ta może być liczona wspólnie z już notowanymi obligacjami emitenta).

Giełda nałożyła również obowiązek sporządzenia dokumentu informacyjnego niezależnie od faktu oferowania obligacji na podstawie memorandum informacyjnego. Przepis obejmie emitentów przeprowadzających ofertę publiczną o wartości do 2,5 mln euro na podstawie memorandum. Obecnie emitenci dokonujący oferty publicznej o wartości do 2,5 mln euro, na potrzeby oferty sporządzają memorandum informacyjne, które nie podlega zatwierdzeniu przez KNF, a jego zakres jest węższy od dokumentu informacyjnego. Zrezygnowano też z możliwości wprowadzenia instrumentów dłużnych na Catalyst na podstawie raportu bieżącego. Dotychczas ta procedura w praktyce nie była wykorzystywana, emitenci sporządzali w takich wypadkach tzw. notę informacyjną. Przy okazji rozszerzono zakres obowiązkowych informacji jakie ma zawierać nota informacyjna oraz dokument informacyjny.

Memorandum informacyjne jest to inny rodzaj dokumentu niż prospekt emisyjny. W pewnych sytuacjach może on zastąpić zatwierdzany przez KNF prospekt emisyjny. Taka możliwość istnieje w przypadku oferty publicznej o mniejszej wartości. Obowiązek sporządzenia dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia instrumentów finansowych do ASO wynika z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Regulamin określa również minimalny zakres takiego dokumentu. Memorandum informacyjne, które jednak nie zawiera niektórych istotnych informacji z punktu widzenia wprowadzanych do obrotu instrumentów i nie podlega zatwierdzeniu przez KNF, nie wystarczy do wprowadzenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na ASO. – mówi Maciej Wewiór.

>> Inwestujesz w papiery dłużne? Szukasz przekrojowego i kompleksowego podejścia do rynku obligacji? >> Wszystkie kluczowe informacje znajdziesz w dedykowanym serwisie przygotowanym przez StockWatch.pl

Spółki chętne do wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst (z kilkoma wyjątkami) będą musiały też zawrzeć umowę z Autoryzowanym Doradcą. Dotychczas taki obowiązek funkcjonował tylko na NewConnect. Autoryzowani Doradcy mają ręczyć za prawidłowe przygotowanie dokumentów na potrzeby debiutu na Catalyst. Nie sprawdzili się na NewConnect, zobaczymy jak wyjdzie na rynku długu.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku