X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

GetBack ruszył z ofertą publiczną akcji. Z rynku chce zebrać nawet 0,5 mld zł

Opublikowano: 2017-06-19 13:40:50

W poniedziałek rozpoczęła się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a za tydzień ruszą zapisy w transzy detalicznej. W ramach IPO GetBack oferuje do 40 mln akcji, w tym do 20 mln papierów należących do głównego akcjonariusza oraz do 20 mln akcji nowej emisji.

GetBack liczy, że z oferty nowych walorów pozyska nawet 0,5 mld zł. (Fot. materiały prasowe)

Book building potrwa do 4 lipca. Z kolei na 20 czerwca zaplanowano publikację ceny maksymalnej, a na okres 26 czerwca – 3 lipca – zapisy inwestorów indywidualnych. 4 lipca ma zostać opublikowana ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych wraz z podziałem oferty według kategorii inwestorów. Na 5-7 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych, zaś na 10 lipca – przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowań akcji sprzedawanych i praw do akcji (PDA) nowej emisji na GPW to ok. 17 lipca.

O ile wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a akcjonariusz sprzedający sprzeda wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 40 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 40 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

– Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie ok. 400-500 mln zł. Wysokość wpływów brutto z emisji akcji nowej emisji będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby akcji nowej emisji przydzielonych w ramach oferty, ceny emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie oferty – czytamy w prospekcie.

19 czerwca Publikacja prospektu. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
20 czerwca Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny
26 czerwca – 3 lipca Okres przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych
4 lipca Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Podanie do publicznej informacji ceny ostatecznej akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach
5-7 lipca Okres przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych
10 lipca Przydział akcji
Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowania akcji dopuszczanych i praw do akcji na GPW Zapisanie akcji oferowanych i praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych oraz zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych złożenie zlecenia sprzedaży akcji nowej emisji na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
Ok. 17 lipca Zakładany pierwszy dzień notowania akcji dopuszczanych, w tym akcji sprzedawanych, i praw do akcji na GPW
>> Biblioteka Inwestora – DARMOWE książki o inwestowaniu i technice >>>

Zarząd zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji nowej emisji na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek (tj. przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte) zarówno w Polsce, jak również za granicą, zaś w przypadku pojawienia się, w ciągu 9-12 miesięcy od dnia otrzymania przez spółkę środków z emisji akcji, atrakcyjnych zdaniem zarządu okazji nabycia podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną w stosunku do działalności Grupy, zarząd nie wyklucza przeznaczenia części wpływów z emisji akcji nowej emisji na transakcje przejęcia takich podmiotów.

W komunikacie aktualizującym do prospektu poinformowano o zawarciu warunkowej umowy o plasowanie między spółką, akcjonariuszem sprzedającym oraz menadżerami oferty dotycząca plasowania akcji oferowanych w ramach oferty. Zgodnie z postanowieniami umowy o plasowanie, spółka zobowiązała się do niezbywania akcji (lock-up) przez 180 dni od daty debiutu na GPW, zaś akcjonariusz sprzedający – przez 360 dni.

W I kw. 2017 r. GetBack uzyskał 57,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 147,2 mln zł wobec 69 mln zł. W całym 2016 r. skonsolidowane przychody GetBack wyniosły 422,7 mln zł.

GetBack chce być liderem rynku wierzytelności w Polsce do końca 2019 r.

GetBack chce być największą firmą zarządzania wierzytelności w Polsce do 2019 roku, poinformował prezes Konrad Kąkolewski. W ciągu trzech lat od IPO GetBack zamierza być wiodącym podmiotem regionie CEE.

– Dzisiaj jesteśmy numerem dwa na rynku. Chcemy być liderem pod względem aktywów, odzysków gotówkowych i liczby klientów do końca 2019 roku. Chcemy rosnąć, głównie kupując portfele z rynku bankowego i telekomowego – powiedział Kąkolewski podczas konferencji na temat publikacji prospektu emisyjnego.

Spółka podała, że w ciągu trzech lat od IPO GetBack chce stać się wiodącym podmiotem w regionie CEE dzięki budowie skali poprzez nabycie portfeli na własny rachunek oraz za pośrednictwem funduszy zewnętrznych.

GetBack w ciągu pięciu lat stała się wiodącym graczem w regionie, zarządzając wierzytelnościami o wartości nominalnej 20 mld zł i osiągając poziom rocznych odzysków wartości 713 mln zł w 2016 r. Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 52 proc. w ub. roku.

GetBack przedstawi politykę dywidendową do końca 2017 r.

GetBack nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale do końca tego roku zarząd chce przedstawić politykę dywidendową spółki na najbliższe lata, poinformował prezes Konrad Kąkolewski.

– Mamy niecałe 5 lat. Spółka jest wzrostowa, ale nasze drugie imię to cash. Mamy dyskusje z radą nadzorczą na temat dywidendy. W Radzie są ci, którzy po IPO będą mieli większość. Jeszcze w tym roku będziemy chcieli przedstawić politykę dywidendową. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach – powiedział Kąkolewski.

GetBack jest otwarty na akwizycje

GetBack chce rozwijać działalność na rynku w Polsce, Rumunii oraz Hiszpanii. Spółka jest zainteresowana zwiększaniem skali biznesu poprzez akwizycje, ale obecnie nie prowadzi żadnych rozmów na ten temat.

Jeśli chodzi o akwizycje, to myślimy dzień i noc, kogo warto przejąć, ale na razie nie ma rzeczy, w które moglibyśmy zainwestować – powiedział prezes GetBack.

Prezes podkreślił, że spółka będzie koncentrować się na trzech rynkach – polskim, rumuńskim oraz hiszpańskim.

– Nie liczymy na Włochy czy Niemcy. Wydaje się, że Polska i Rumunia to jest nasz core, no i Hiszpania. Jesteśmy zdeterminowani, by dostarczać wyniki – powiedział Kąkolewski.

Spółka podała w prezentacji, że analizuje zalety swojej dwusegmentowej struktury (zarządzanie własnym portfelem wierzytelności oraz zarządzanie portfelami funduszy zewnętrznych, które mogłyby umożliwić bardziej efektywną kosztowo ekspansję zagraniczną).

– Modelowa struktura takiego procesu mogłaby zakładać zaangażowanie globalnego inwestora i utworzenie struktury typu ‚champion challenger’ z wybranymi lokalnymi podmiotami aktywnymi na rynku CMS – czytamy w prezentacji.

GetBack SA jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100 proc. akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku