X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Faktoring sposobem na uniknięcie zatorów płatniczych

Opublikowano: 2013-08-29 06:07:49

Płynność finansowa i jej utrzymanie są podstawą funkcjonowania firmy na rynku. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w świecie biznesu. Zanim wpłyną do nich pierwsze należności za wykonane usługi czy sprzedane towary, muszą finansować działalność z własnej kieszeni.

Problem narasta, gdy firmy nie otrzymują terminowych zapłat, co jest bezpośrednią przyczyną niemożności regulowania przez nie zobowiązań finansowych. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, została stworzona usługa finansowa faktoringu.

Początki usług faktoringowych w Polsce sięgają końca lat 90. Rynek ten systematycznie się rozrastał, zwłaszcza w ostatnim czasie można zauważyć zwiększone zainteresowanie tym rodzajem finansowania.

W najprostszym znaczeniu, faktoring oznacza przelew wierzytelności, który jest dokonany przez faktoranta (przedsiębiorcę) na rzecz faktora, czyli firmy faktoringowej, która odkupuje jego faktury, przekazując tym samych ich wartość, pomniejszoną o należną prowizję, na jego konto. W przeciwieństwie do kredytu, firma może wykorzystać te środki w dowolny sposób. Wierzytelności z odroczonym terminem płatności, które są przedmiotem umowy nie mogą być przeterminowane, jak również nie mogą być objęte zakazem cesji wierzytelności.

Faktorem jest instytucja finansowa, która posiada odpowiednie zaplecze finansowe, zazwyczaj jest to bank www.ideabank.pl lub specjalnie w tym celu utworzona spółka córka banku. Wybór firmy faktoringowej nie może być dziełem przypadku. Ważne jest zwrócenie uwagi na procedury, warunki finansowania, koszty oraz sposób podejścia do klienta. Równie istotny jest wybór rodzaju faktoringu: pełnego (właściwego) lub niepełnego (niewłaściwego). W przypadku faktoringu pełnego, niestety bardziej kosztownego dla przedsiębiorcy, to faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika, natomiast jeśli chodzi o faktoring niepełny, może on zwrócić się z regresem do faktoranta, nie ponosząc odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika.

Celem faktoringu jest udzielenie pomocy finansowej wszelkiego rodzajom przedsiębiorstwom, jak również osobom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy zaczynają odczuwać skutki zatorów płatniczych. Bezpośrednim skutkiem takiego stanu rzeczy staje się zachwianie ich płynności finansowej, która może objawiać się problemami w finansowaniu bieżącej działalności oraz wszelkimi opóźnieniami w wywiązywaniu się z posiadanych zobowiązań wobec innych podmiotów.

Wśród wielu banków oraz firm faktoringowych działających na rynku warto zwrócić uwagę na ofertę Idea Bank, którego spółka Idea Money SA kieruje swoje usługi do wszystkich osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na terytorium Polski, oraz do wszystkich innych spółek prawa handlowego. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wysoką maksymalną kwotę limitu faktoringowego do wysokości 300000 zł netto, a także na stosunkowo niskie prowizje za przyznanie tego limitu oraz opłaty faktoringowe od każdej wierzytelności. Zaletą tej oferty jest możliwość szybkiego spieniężenia faktur, które wynosi zaledwie 30 minut, co stanowi dość interesującą propozycję na rynku usług faktoringowych.

Regulowanie zobowiązań handlowych w formie faktoringu pomaga przedsiębiorcy zachować korzystny stosunek aktywów bieżących do swoich zobowiązań bieżących, co byłoby niemożliwe, gdyby jego firma skorzystała np. z kredytu obrotowego zaciągniętego w banku. Dzięki temu posiada on zwiększone możliwości inwestowania w rozwój przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne w dobie niezbyt korzystnej koniunktury gospodarczej, gdy wielu dłużników spóźnia się z zapłatą za należne faktury.Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku