X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

EuroRating potwierdził rating kredytowy spółki Alumetal na poziomie BBB z perspektywą stabilną

Opublikowano: 2017-06-07 15:28:58

Omawiane walory:

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację zamówionego ratingu kredytowego nadanego spółce Alumetal. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

UZASADNIENIE

Nadany spółce rating kredytowy odzwierciedla dobrą w ocenie agencji sytuację finansową spółki. Realizowane przez Alumetal marże charakteryzują się relatywnie dużą stabilnością, spółka w niewielkim stopniu korzysta z finansowania długiem, a także utrzymuje stale dobrą płynność.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza także wysoką efektywność zaangażowanego majątku oraz bardzo niską dźwignię operacyjną, jaką charakteryzuje się prowadzona przez spółkę działalność. Grupa Alumetal jest bowiem producentem stopów z wtórnego aluminium i aż ok. 90 proc. łącznych kosztów operacyjnych Grupy stanowią koszty zakupu surowców złomowych i pozostałych surowców oraz koszty energii, których wielkość powiązana jest bezpośrednio z wolumenem realizowanych zamówień od klientów. Wpływa to na znaczne zmniejszenie wrażliwości kondycji finansowej spółki na wahania koniunktury w branży automotive, do której Grupa Alumetal kieruje zdecydowaną większość produkcji.

Przy ocenie wiarygodności finansowej Grupy Alumetal agencja bierze pod uwagę również realizowaną przez spółkę politykę przeznaczania na dywidendę połowy wypracowywanych skonsolidowanych zysków, a także ponoszone nakłady inwestycyjne na rozbudowę mocy wytwórczych. Alumetal zrealizował w ostatnim czasie dużą inwestycję w nowy zakład produkcyjny na Węgrzech oraz rozpoczął rozbudowę zakładu w Gorzycach. W ocenie agencji zarówno wielkość wypłacanych dywidend, jak i realizowanych inwestycji, dostosowana jest do możliwości finansowych spółki i nie ma negatywnego wpływu na jej kondycję finansową.

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGU

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

PODATNOŚĆ NADANEGO RATINGU NA ZMIANY

Pozytywny wpływ na nadany spółce rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: korzystne kształtowanie się sytuacji makroekonomicznej; dalsza poprawa generowanych przez spółkę wyników finansowych; spadek wskaźników zadłużenia do jeszcze niższych poziomów; uzyskiwanie przez spółkę bardziej stabilnych oraz rosnących przepływów z działalności operacyjnej, a także odzyskanie zdolności do generowania dodatnich i rosnących wolnych przepływów gotówkowych.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu Alumetal S.A. mogłyby natomiast oddziaływać: istotne osłabienie koniunktury w branży motoryzacyjnej w Europie; znaczne pogorszenie wyników finansowych spółki; istotne pogorszenie generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej; ewentualny istotny wzrost zadłużenia (w tym finansowego – np. na skutek dużych wydatków na przejęcia innych firm z branży); ewentualne istotne pogorszenie płynności finansowej spółki; a także wypłata przez spółkę na rzecz akcjonariuszy zbyt wysokich dywidend w stosunku do jej możliwości finansowych.

GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL

Grupa Kapitałowa Alumetal S.A. działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji stopów aluminium, tj. wytwarzania wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych ze złomu aluminiowego oraz stopów wstępnych. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie.

W 2016 roku Grupa Alumetal SA miała 1.271,8 mln zł przychodów, osiągając wynik z działalności operacyjnej na poziomie 92,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości 89,9 mln zł.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Alumetal)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku