X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD

Opublikowano: 2018-05-15 17:35:27

Omawiane walory:

Bioton zawarł z Yifan International Pharmaceutical umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej SciGen Ltd. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26,76 mln USD.

– Bioton po rozważeniu dostępnych alternatyw dla inwestycji emitenta w spółkę zależną SciGen Ltd., zarząd emitenta powziął uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. umowy inwestycyjnej, na mocy której Inwestor zobowiąże się do nabycia od emitenta wszystkich akcji emitenta w SciGen, a emitent zobowiąże się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji SciGen. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie wezwania na zakup wszystkich akcji SciGen, ogłoszonego przez Inwestora. Stosowna umowa została zawarta w dniu 15 maja 2018 roku. W ramach transakcji warunkiem inwestora było, aby część zadłużenia SciGen wobec emitenta, została umorzona. Emitent dokona odpisu długu umarzanego. Odpis nie będzie miał wpływu na bieżącą płynność emitenta, ze względu na fakt, że SciGen nie dokonywał spłat w sposób bieżący – czytamy w komunikacie.

>> 5 wskazówek, które pozwolą wprowadzić Twój handel na akcjach na wyższy poziom

Łączna wartość transakcji wynosi 56.658.787 USD. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26.758.787 USD.

– Strony postanowiły, że w ramach transakcji emitent nabędzie od SciGen (i) prawa do prowadzenia działalności handlowej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, polegającej na handlu produktami na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz (ii) prawa do szeregu znaków towarowych SciLin. Nadto emitent i SciGen zawrą umowę rozwiązującą umowy o podział zysku wypracowanego przez emitenta na rynku Wietnamu i Chin. Wynagrodzenie SciGen z tytułu w/w umów w kwocie 29 900 000 USD, zostanie rozliczone jako spłata części zadłużenia SciGen wobec emitenta z tytułu udzielonej przez emitenta pożyczki, poprzez zawarcie odrębnej umowy. W wyniku rozliczenia transakcji wierzytelność z tytułu pożyczki zostanie zaspokojona do kwoty 29 900 000 USD. Pozostała część wierzytelności z tytułu pożyczki zostanie umorzona, na mocy odrębnej umowy umorzenia – czytamy dalej.

Każda z tych umów zawiera warunki zawieszające uzależniające ich skuteczność od uzgodnionych z inwestorem okoliczności, w tym przeprowadzenia procedury wycofania akcji SciGen z obrotu giełdowego, uzyskania zgody walnego zgromadzenia SciGen oraz uzyskania pozytywnej opinii niezależnego doradcy finansowego.

– Umowa rozliczeniowa zawiera postanowienia, zgodnie z którymi w przypadku, gdy nie zostanie ona wykonana do dnia 30 czerwca 2019, SciGen będzie zobowiązany do spłaty długu z tytułu pożyczki w gotówce w pierwotnym dniu spłaty pożyczki, który to obowiązek będzie mógł zostać wykonany także poprzez przeniesienie praw oraz rozwiązanie obowiązków emitenta, objętych umowami wykonawczymi – czytamy również.

W ramach umowy rozliczeniowej SciGen udzieli Biotonowi sublicencji do prowadzenia działalności handlowej na szeregu rynków, głównie Azji Wschodniej, polegającej na handlu produktami na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz zobowiąże się do niekorzystania z uprawnień wynikających z zawartej przez SciGen umowy z właścicielem licencji do rekombinowanej insuliny ludzkiej.

– Dojście transakcji do skutku uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgód regulacyjnych przez Inwestora, zgód korporacyjnych przez emitenta oraz zgód banków finansujących działalność emitenta. Emitent zakłada, że warunki zawieszające zostaną spełnione w terminie do trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej – czytamy również w komunikacie.

Przychody z transakcji pozwolą na spłatę przez emitenta części zadłużenia oraz zasilą kapitał obrotowy. Sprzedaż SciGen pozwoli na ograniczenie zadłużenia Biotonu przy zachowaniu dotychczasowej współpracy dystrybucyjnej i praw do sprzedaży, co korzystnie wpłynie na osiągane wyniki i możliwość finansowania kluczowych z punktu widzenia spółki projektów związanych z wprowadzeniem na rynek analogu insuliny.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

  - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
  - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
  - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
  - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o bioton)

 • WIG20 na falstarcie. Tanieją spółki paliwowe i CD Projekt

  Radość ze świetnego startu indeksu dużych spółek nie trwała długo. Jeszcze przed południem WIG20 zmienił bawrę na czerwoną, w czym kluczową rolę odegrały spółki paliwowe. Wtorkowa sesja może jednak jeszcze zakończyć się wzrostami. Przemawiają za tym dobre nastroje na świecie.

 • Gra pod odbicie w USA. Nowe rekordy na kursach PlayWay i 11 bit studios

  Europejskie giełdy rozpoczęły nowy tydzień od wzrostów, tym samym ignorując piątkowe silne spadki na Wall Street. Wzrosty też dominują w Warszawie, gdzie wyróżniają się m.in. akcje PlayWay, 11 bit studios oraz BIOTONu. 

 • Bioton będzie dystrybutorem produktu Biomedu-Lublin w Polsce do końca 2022 r.

  Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł umowę z BIOTONem dotyczącą współpracy w zakresie dystrybucji i promocji produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza przez BIOTON na terenie Polski. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Biomed szacuje, że łączna wartość przychodów, wygenerowanych dzięki współpracy z BIOTONem sięgnie ok. 45 mln zł do końca obowiązywania umowy.

 • Bioton dokonał odpisu dot. zaangażowania w SciGen na kwotę 52,4 mln USD

  BIOTON zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej, podał BIOTON. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD. 

 • GPW walczy o zielone rozpoczęcie lipca, w grze Sygnity i Krezus

  Po spadkowej końcówce ubiegłego tygodnia europejskie giełdy rozpoczęły lipiec na plusie. Tą samą ścieżką podąża indeks WIG20, który od 1,5-miesiąca pozostaje w konsolidacji. Wakacje i oferty publiczne nie wskazują na szybkie wybicie.Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku