X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Alior Bank rośnie po wynikach kwartalnych i ujawnieniu nowego akcjonariusza

Opublikowano: 2017-08-10 09:48:30

Omawiane walory:

Inwestorzy ciepło przyjęli wyniki kwartalne, wzmocnione efektami synergii z przejętą w ubiegłym roku częścią Banku BPH. Równolegle w akcjonariacie ujawnił się Nationale-Nederlanden OFE z ponad 5-proc. pakietem akcji. 

W czwartek rano akcje Alior Banku drożeją o 2,3 proc. (Fot. stockwatch.pl)

W II kwartale Alior Bank zanotował 99,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik jest o ponad 1/5 większy niż przed rokiem oraz o blisko 7 proc. wyższy niż konsensus opracowany przez PAP (93,7 mln zł).

Kwartalny wynik z tytułu odsetek wzrósł r/r z 444 mln zł do 719,37 mln zł i okazał się o 6 proc. lepszy od oczekiwań. Z kolei wynik z tytułu prowizji i opłat podskoczył z 76 mln zł do 118,3 mln zł. Rezultat jest o 14 proc. słabszy od prognoz rynkowych ekspertów. Koszty ogółem wzrosły o 75 proc. w ujęciu rocznym, a saldo rezerw zwiększyło się 48 proc.

W całym pierwszym półroczu Alior Bank zanotował 182,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 161,89 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 190,38 mln zł wobec 168,42 mln zł zysku przed rokiem. Półroczny wynik z tytułu odsetek wzrósł r/r o ponad 60 proc. do 1.380,35 mln zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat o 44 proc. do 234,97 mln zł.

– Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów grupy stanowiący 76 przychodów. Jego wzrost o 61 proc. w ujęciu rocznym był konsekwencją zarówno przejęcia wydzielonej części Banku BPH jak również organicznego wzrostu wolumenu kredytów dla klientów i towarzyszącemu mu zwiększaniu bazy depozytów klientowskich. W efekcie portfel kredytów klientowskich netto wzrósł w ujęciu rok do roku o 43,8 proc., a depozyty pozyskiwane od klientów sektora niefinansowego wzrosły o 36 proc. Pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów odsetkowych miało również prowadzenie adekwatnej polityki cenowej zarówno w zakresie produktów depozytowych, jak i kredytowych, w warunkach funkcjonowania banku w środowisku niskich stóp procentowych – czytamy w raporcie.

Na koniec I półrocza 2017 r., Alior Bank dysponował 960 placówkami (Źródło: Sprawozdanie finansowe)

W raporcie zarząd podkreślił, że rentowność grupy mierzona wskaźnikiem marży odsetkowej netto utrzymywała się w I połowie 2017 r. na bardzo wysokim poziomie 4,8 proc. i w porównaniu do marży odsetkowej uzyskanej w I połowie 2016 r. była wyższa o 62 p.b. >> Odwiedź forumowy wątek dedykowany akcjom Alior Banku

– Wzrost marży był spowodowany między innymi zmianą struktury aktywów polegającą na spadku udziału aktywów dostępnych do sprzedaży w całości aktywów z poziomu 18,1 proc. w I półroczu 2016 r. do poziomu 10,5 proc. w I półroczu 2017 r. oraz utrzymywaniem efektywnej polityki cenowej – wskazano w raporcie.

Jednocześnie średnia stopa oprocentowania kredytów wzrosła o 12 p.p. do 6,18 proc. W tym samym okresie średni koszt depozytów obniżył się do 1,18 proc. tj. o 0,81 p.p.

– Głównym składnikiem przychodu z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z kredytami, rachunkami, przelewami, wpłatami, wypłatami i pożyczki itp. W I połowie 2017 r. wyniosły one 205,4 mln zł i stanowiły 50,8 proc. przychodu z tytułu opłat i prowizji. Ich wzrost w ujęciu rok do roku wynikał głównie ze wzrostu prowizji związanych z obsługą rachunków bankowych, prowizjami od przelewów wpłat i wypłat oraz prowizjami związanymi z udzielaniem kredytów i pożyczek – czytamy dalej.

>> Na czym można zarobić w II połowie 2017 roku? Dax czy FTSE? BP czy BASF? Glaxo, a może Bayer? Pozycja krótka czy długa? [darmowy webinar z maklerami]

Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2017 r. -467,7 mln zł w porównaniu z wynikiem -348,9 mln zł w I połowie 2016 r., co oznacza wzrost o 34,1 proc. wynikający głównie ze wzrostu odpisów na należności od klientów sektora niefinansowego (z -318,4 mln zł do -431,3 mln zł).

Fuzja z BPH najszybszą operacją tego typu w Polsce

Wiceprezes banku, Michał Chyczewski poinformował, że dodatkowe efekty synergii związane z akwizycją wydzielonej części Banku BPH wyniosą 167 mln zł w 2017 r. i 351 mln zł w 2018 r.

– Z sukcesem jest realizowany plan synergii w związku z akwizycją wydzielonej części Banku BPH. Po dokonaniu szczegółowego przeglądu tych prac podtrzymujemy cel osiągnięcia docelowych efektów synergii na poziomie 167 mln zł w roku 2017 oraz cel na koniec roku 2018 na poziomie 351 mln zł. Dobre efekty tego projektu pozwalają też nam stwierdzić, iż po uwzględnieniu docelowych efektów synergii poziom ROE wyniósłby po pierwszej połowie roku 2017 powyżej 10 proc. – napisał Michał Chyczewski, p.o. prezesa w liście dołączonym do raportu półrocznego.

Łączna wartość kosztów poniesionych przez Alior Bank w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2017 r. około 66 mln zł. Szacowana wartość kosztów integracji, jakie Alior Bank poniesie w 2017 r. to ok. 195 mln zł.

W I półroczu 2017 r. Alior Bank sfinalizował proces przejmowania aktywów wydzielonej części Banku BPH. W dniach od 24 do 26 marca 2017 roku zakończył się ostatni etap łączenia obu banków – fuzja operacyjna, polegająca na przeniesieniu danych ponad 2,7 mln klientów przejętej części Banku BPH do systemów informatycznych Alior Banku SA. „Proces został zakończony w niespełna pięć miesięcy od fuzji prawnej i tym samym jest to najszybciej przeprowadzona do tej pory fuzja w Polsce” – podkreśliła instytucja.

Nowa strategia po III kwartale

Bank w listopadzie przedstawi plan wdrożenia strategii na lata 2018-2020. Intencją zarządu jest jak najszybsze dojście do rentowności kapitałów własnych na poziomie 14 proc. oraz obniżenie relacji kosztów do dochodów do 39 proc.

– Jesteśmy w trakcie planowania operacjonalizacji strategii „Cyfrowego buntownika” na lata 2018-2020. Rezultat tych prac przedstawimy wraz z prezentacją wyników po trzecim kwartale 2017 r. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie ROE na poziomie 14 proc. oraz obniżenie wskaźnika C/I do poziomu 39 proc. W zakresie marży odsetkowej netto oraz kosztów ryzyka poziomy strategiczne już zostały praktycznie osiągnięte. Tempo wzrostu wolumenu udzielanych kredytów będzie wynikało z tempa wzrostu rentowności oraz aktywnego zarządzania bilansem z wykorzystaniem między innymi transakcji sekurytyzacyjnych – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes zarządu Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.

Nationale-Nederlanden OFE nowym akcjonariuszem

Argumentem dla strony popytowej jest także informacja o ujawnieniu nowego akcjonariusza. Rano bank poinformował, że otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu przez Nationale-Nederlanden OFE progu 5 proc. kapitału zakładowego. Zaangażowanie funduszu wzrosło z 4,99 proc. do 5,1 proc. Obecnie głównym akcjonariuszem Alior Banku jest porozumienie PZU, PZU Życie, PZU SFIO UNIVERSUM oraz PZU FIZ AN BIS 2 (31,22 proc.). Blisko 9-proc. pakietem dysponuje też Aviva OFE Aviva BZ WBK. >> Skład akcjonariatu sprawdzisz tutaj

W czwartek notowania Alior Banku otworzyły się luką wzrostową. Po trzech kwadransach notowania spółki rosną o ponad 2 proc. do 65,10 zł.

notowania

StockWatch.pl wspiera inwestorów indywidualnych dostarczając m.in:

    - analizy raportów finansowych i prospektów emisyjnych spółek przygotowywane przez zawodowych, niezależnych finansistów,
    - moderowane forum użytkowników wolne od chamstwa i naganiania,
    - aktualne i zweryfikowane przez pracownika dane finansowe spółek,
    - narzędzia analizy fundamentalnej i technicznej.

>> Sprawdź z czego możesz korzystać za darmo i co oferujemy w Strefie Premium

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (o Alior)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com

Polub stronę na Facebooku