X
Wiadomości StockWatch.pl
AD.bx ad0c
RSS

Zapraszamy na VIII Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Opublikowano: 2017-02-09 14:39:59

Najważniejsze zmiany regulacyjne na rynku kapitałowym, rola służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej, „implementacja” MAR i jej skutki dla emitentów i wiele innych tematów będzie dyskutowanych podczas VIII Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się 28 lutego - 1 marca 2017r. w Jachrance. StockWatch.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Komunikat prasowy

– KPS co roku gromadzi na jednej sali kilkuset znakomitych prawników ze służb prawnych spółek oraz kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie rynku kapitałowego, co skutkuje niezwykle ciekawymi dyskusjami prowadzącymi niejednokrotnie do powstawania nowego spojrzenia na pewne zagadnienia prawne. Co roku uczestnictwo w tym Kongresie to była dla mnie olbrzymia przygoda intelektualna i mam nadzieję, że i tak będzie w tym roku szczególnie, że poruszymy tak ciekawe zagadnienia jak: zmiany regulacyjne, sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego emitentów, czy „implementacja” MAR (a raczej brak implementacji i konsekwencje tego stanu dla spółek) – zapowiada dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały dwa bloki tematyczne – najważniejsze zmiany regulacyjne oraz rola służb prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania spółki giełdowej. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszone zostaną takie kwestie, jak: konstytucja dla biznesu, nowe regulacje dotyczące Komitetów Audytu, dual listing polskich spółek na giełdach zagranicznych, raportowanie niefinansowe.

– Celem zmian w prawie w zakresie funkcjonowania komitetów audytu jest ewidentnie zaktywizowanie tych ciał w spółkach, w których już funkcjonują i powołanie ich w spółkach, które unikały takiej opcji. Świadomie piszę „ciał”, gdyż problem oceny wpływu komitetów audytu na polepszenie nadzoru tkwi w samej konstrukcji komitetu audytu. W sensie cywilistycznym nowelizacja prawa dalej pozostawia niewiadomą charakter komitetu audytu, w szczególności jego zadania w relacji do zadań rady nadzorczej. Niejasna pozostaje zatem decyzyjność takiego tworu (czy posiada samodzielną względem rady nadzorczej?), jak i w konsekwencji odpowiedzialność jego członków w relacji do odpowiedzialności członków rady nadzorczej.” – opowiada Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL.

W trakcie drugiej sesji plenarnej omówione zostaną przede wszystkim zagadnienia związane z compliance, pułapkami finansowania bankowego, finansowaniem poprzez emisję obligacji oraz bezpiecznym statutem spółki giełdowej.

– Sesja „Pułapki finansowania bankowego” ma na celu wskazanie praktycznych przykładów tego, jak dokumentacja finansowania może ograniczyć i wpłynąć na biznes spółki publicznej. Omówione zostaną m.in. wynikające z umowy kredytowej i dokumentów zabezpieczenia zakazy i ograniczenia, w tym ograniczenia wynikające ze składanych oświadczeń i zapewnień. Uwagi wymagają również narzucane przez banki obowiązki podejmowania określonych działań, nie zawsze dostosowane do specyfiki spółki. Poruszona zostanie ponadto kwestia realizacji obowiązków informacyjnych w procesie pozyskiwania finansowania bankowego –  tłumaczy Łukasz Szegda, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończy symulacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”.

Drugi dzień Kongresu wypełnią warsztaty praktyczne dotyczące takich zagadnień jak:

  • Regulacje holdingowe w grupie kapitałowej
  • Ryzyka dla emitenta a compliance. Manipulacja po wejściu w życie MAR
  • „Badanie rynku” w związku z transakcjami M&A oraz pozyskiwaniem kapitału – o czym powinni pamiętać emitenci i inwestorzy
  • Opcja na akcje ma wiele oblicz – różnorodne sposoby wykorzystywania opcji związanych z akcjami
  • Osobista odpowiedzialność członków Zarządu i Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki notowane
  • Odpowiedzialność za oświadczenia i zapewnienia w umowach typu SPA – teoretyczne możliwości praktycznych zastosowań
  • Zarządzanie ryzykiem sporów sądowych w spółce publicznej
  • Techniczne pułapki organizacji WZA

– Organizatorzy i uczestnicy walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego pomimo wielu lat wykorzystywania systemów informatycznych w tego rodzaju obradach w dalszym ciągu mają przeróżne problemy spowodowane coraz mniejszą uwagą przykładaną do tego tematu. Wszechobecność i mnogość systemów informatycznych w naszym otoczeniu spowodowała większą tolerancję na problemy i błędy tychże systemów jak również mniejszą ostrożność w ich stosowaniu. Tym samym zwielokrotniona została możliwość wpadnięcia w techniczną pułapkę, z której wyjście może się okazać i bardzo kosztowne i niosące niekorzystne skutki prawne – mówi Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA.

SEG skupia ok. 300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Na zakończenie spotkania odbędzie się debata – „Implementacja” MAR i jej skutki dla spółek giełdowych, podczas której zostaną omówione takie wątki jak: zakres zmian regulacyjnych; funkcjonowanie w okresie przejściowym; czy prawo działa wstecz. Podczas debaty uczestnicy otrzymają odpowiedź na wszystkie pytania związane z MAR zgłoszone przed Kongresem, jak i w jego trakcie.

Gospodarzem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) i Fundacja Standardów Raportowania (FSR) jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, DENTONS, GESSEL, Mrowiec Fiałek, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, SPCG i Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy oraz BMW Group Polska jako Partner Specjalny.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

TE ARTYKUŁY RÓWNIEŻ MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ (aktualności, giełda, akcje)Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com