Wiadomości StockWatch.pl - http://wiadomosci.stockwatch.pl
RSS

Próchnik sprzeda akcje z nowej emisji poniżej ceny rynkowej

Opublikowano: 2013-09-20 11:46:56

Omawiane walory:

Maksymalnie 9 mln zł zgarnie odzieżowa spółka z nowej emisji akcji bez prawa poboru. Pozyskane w ten sposób środki mają przyspieszyć rozwój sieci sklepów.

prochnik
1,41 -0,02 (-1,40%)

Zarząd Próchnika ustalił cenę emisyjną akcji serii J na 0,32 zł za sztukę. Ustalono ją w oparciu o budowaną księgę popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Nowa emisja jest bez prawa poboru i akcje zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, czyli nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez zarząd.

Spółka na sierpniowym walnym zdecydowała o emisji nie więcej niż 28.248.045 nowych akcji (10 proc. kapitału) na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Wówczas akcjonariusze zdecydowali, że cena emisyjna akcji serii J nie może być niższa niż 0,28 zł.>> Komunikat znajdziesz tutaj.

– Informacja o rozwodnieniu kapitału o 10 proc., jest niekorzystna, jednakże jeśli pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone zgodnie z przeznaczeniem, tj. na rozwój sieci sklepów (nakłady na środki trwałe oraz zakup towarów) oraz na zakończenie modernizacji centrum magazynowo-biurowego w Łodzi i wydatki na marketing to w dłuższym horyzoncie mogą przyczynić się do poprawy działalności spółki i wyników. Poprawa widoczna była już w II kwartale (mamy tu na myśli głównie dane jednostkowe, gdyż na poziomie skonsolidowanym uwzględniana została działalność Rage Age). – ocenia Marcin Stebakow, p.o. Dyrektora Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego DM Banku BPS.

>> Zobacz aktualną analizę fundamentalną i wskaźnikową spółki. >> Wszystkie najważniejsze informacje na temat Próchnika znajdziesz na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl

Przypomnijmy, że na początku roku spółka wyemitowała 160 mln akcji (56 proc. w podwyższonym kapitale), które objęli akcjonariusze powiązani z Rafałem Bauerem. Z tych środków zakupiono udziały w spółce Rage Age International, która kontroluje firmy prowadzące sklepy modowej marki. Na ten cel wydano 18 mln zł. Jednocześnie doszło do zmian właścicielskich i prezesem oraz głównym akcjonariuszem został Rafał Bauer.

W I półroczu odzieżowa grupa wypracował 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł 1 mln zł wobec straty sprzed roku na poziomie -0,9 mln zł. Natomiast przychody ze sprzedaży wzrosły z 9,5 mln zł do 14 mln zł. W tym okresie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły -3,3 mln zł. W I półroczu 2012 roku było to -0,3 mln zł. W minionym półroczu sprzedaż grupy w Polsce była realizowana przez własną sieć 21 salonów oraz 14 sklepów obcych oferujących towary spółki na zasadzie umów agencyjnych (sklepy agencyjne). Do tego oferta była dostępna także w 16 sklepach sieci Royal Collection.

Na piątkowej sesji kurs Próchnika krąży wokół 0,34-0,35 zł. W tym roku notowania spółki mają za sobą wzloty i upadki. Niemniej tegoroczna stopa zwrotu jest całkiem spora i wynosi ponad 45 proc.>> Sprawdź też walor od strony technicznej w serwisie ATTrader.pl

NA PODOBNY TEMAT (o prochnik)

  • Euforia po Moody’s szybko paruje, w grze PGNiG, Próchnik i Wielton

    Argument w postaci sobotniej decyzji agencji Moody's traci swoją moc, co doskonale obrazują mizerne wzrosty w segmencie dużych i średnich spółek oraz niewielka korekta wśród parkietowych maluchów. Inwestorzy powoli wracają myślami do czynników ryzyka.

  • Analiza techniczna czterech błyszczących pereł parkietu

    Mimo kilkutygodniowych spadków warszawskich indeksów, na GPW wciąż można znaleźć spółki, których akcje pędzą w górę. Ekspert od analizy technicznej z SGH specjalnie dla StockWatch.pl oszacował szanse na osiągnięcie nowych szczytów przez notowania Próchnika, Vistuli, Zetkamy i Wirtualnej Polski.

  • Taniejące akcje banków i KGHM wpędzają WIG20 w depresję

    W czwartek warszawski indeks blue chipów znów jest jednym z najsłabszych w całej Europie. Ciemne chmury nad polską giełdą to efekt splotu niekorzystnych czynników takich jak obawy przed cięciem ratingu przez agencję Moody’s, nierozwiązana kwestia pomocy frankowiczom oraz ostatnie słabe dane z krajowej gospodarki.Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
PARP
Współpraca
logo GPW Catalyst Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa
Dom Maklerski Banku BPS Notoria PayU Szukam-Inwestora.com